Solvik bo- og behandlingssenter

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2009–2011
Størrelse
11 000 m2 (BTA)
Andre involverte
Bølgeblikk arkitekter as

Solvik bo- og behandlingssenter

Prosjektering nybygg: 11 000 m2 (BTA)

På oppdrag fra Bærum kommune, har KODA arkitekter AS i oppdrag å utarbeide programmering, detaljregulering samt tilbudsgrunnlag for Solvik bo- og behandlingssenter. Prosjektet har totalt 100 plasser hvorav 32 er i eksisterende fløy som nybygget skal knytte seg opp imot.

Bogruppene er tilrettelagt for ulike brukerbehov, og skal kunne tilpasses ulike og vekslende behov i beboer-/ brukergruppene, både innen somatikk og aldersdemens. Det er tilstrebet en bygningsutforming med god oversikt og nærhet mellom bo gruppene, slik at det blir lett for personalet å samarbeide på tvers av disse.

Bølgeblikk arkitekter AS hadde ansvar for detaljprosjektering.