Vestre Hauger

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2009
Størrelse
1100 M2 BTA

Vestre Hauger, Bærum

Vestre Hauger gård ligger ved Brynsveien på Kolsås. Sirkulasjonen i bygget er sentralisert rundt et innvendig ”tun” som fungerer som et omdreiningspunkt. Atriet bringer dagslyset og ”været” inn i bygget samtidig som brukere kan benytte uterommet som en skjermet privat bakhage. Leiligheter er orientert vekk fra vei og mot grøntområder og sol i sør og vest. Bygningen er orientert i forhold til eksisterende bebyggelsen på gårdstunet Vestre Hauger. Dette gir nybygget identitet og tilhørighet på tomta.

Alle leiligheter er iht. Husbankstandard.