Nytt boligområde i Ås kommune

Oppdragsgiver
Brekkeveien 61 AS
År
2020
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Type
Boliger

KODA arkitekter AS er ansvarlig for utarbeidelse av planforslag/detaljregulering for et nytt boligområde i Ås. Det planlegges i alt 33 boenheter i rekkehus, som går over 3 plan med takterrasse. Området blir helt bilfritt, og all parkering skjer under bakken i eget parkeringshus.

Planforslaget er til politisk behandling i Ås kommune.