Ekornveien 1, Drøbak

Oppdragsgiver
AEKO Gruppen AS
År
2019
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Type
Enebolig

KODA arkitekter jobber med detaljregulering og prosjektering av sju nye eksklusive eneboliger i Drøbak.

Tomta er bratt med flott sjøutsikt mot Oslofjorden. Boliger og tilhørende landskap er tegnet i 3D, slik at prosjektet kan studeres fra alle vinkler til alle tider av døgnet. Gjennom nøye studier av byggehøyder og terreng klarte vi å minimere terrenginngrep og sikre at alle boliger får sjøutsikt.

Vi har anskaffet ny programvare for visualisering som er meget tidsbesparende, og kunden kan selv navigere rundt og inni byggene – som i et dataspill med realistisk materialitet og overflater.