Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Oppdragsgiver
GAS eiendom AS
År
2012-2016
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Nytt kontorbygg på Snarøya er nå ferdigstilt og tatt i bruk. KODA arkitekter AS har vært ansvarlig arkitekt for detaljprosjektering fra og med rammesøknad frem til overtakelse. Bygget er oppført av Georg Andresen og Sønner AS og eies av Jotne Eiendom AS. Dette var opprinnelig en eksisterende bygning fra krigen benyttet som posthus og senere som kontorbygg. Bygget er strippet helt ned og har vært gjennom en omfattende transformasjon til å bli et nytt moderne kontorbygg i energiklasse B. Etasjer er utvidet i forkant og lengderetning. Det er også utvidet i høyden med en ny etasje som rommer kantine/møterom og en ny stor takterrase med storslagen utsikt mot fjorden og videre inn mot Oslo. Prosjektet er i sin helhet prosjektert i 3D/BIM. Dette var et utfordrende bygg å detaljprosjektere og bygge med tanke på relativt lave etasjehøyder og eksisterende konstruksjon som måtte tilpasses dagens tekniske krav til ventilasjon, isolasjon, universell utforming osv. Ny glassfasade har en komplisert geometri ved at fasaden er både krummet i plan og samtidig skråstilt. Glass ble bestilt fra BIM modell og høy presisjon var nødvendig.

Bygget er nå utleid til  Volvo Norge AS som vi håper og tror vil trives i dette bygget.

FØR-BILDE: Den eksisterende bygningen fra krigen var benyttet som posthus og senere som kontorbygg.