Omsorgsboliger for Trøgstad kommune


Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

Oppdragsgiver
Veidekke Entreprenør
År
2017–2018
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Skjønhaug Omsorgsboliger (Trøgstad kommune)

KODA har samarbeidet med Veidekke entreprenør for oppføring av nybygg for Trøgstad kommune. Skjønhaug omsorgsboliger rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med café og ulike aktivitetstilbud. Prosjektet ble tegnet som et fullverdig BIM prosjekt for alle fag. Skjønhaug omsorgsboliger med service bygg ble ferdigstilt sommeren 2018 og er overtatt av Trøgstad kommune. Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra brukere og oppdragsgiver.

Griff Arkitektur AS var ansvarlig arkitekt for prosjektet fram til, og med, tilbudsgrunnlag.