Knutseskogen barnehage – alternativ 3

Oppdragsgiver
Holmestrand kommune
År
2023
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Knutseskogen barnehage – mulighetsstudie, alt. 3

Vi har hatt gleden av å avlevere et mulighetsstudie på oppdrag av Holmestrand kommune for ny Knutseskogen barnehage. Det er en stor barnehage med 6 – 8 avdelinger/125 barn. Tomten har ulike utfordringer og et viktig moment er hvordan eksisterende barnehage kan bestå samtidig som ny barnehage bygges. Derfor gikk oppdraget ut på å vise i alt 3 alternativer. Dette alternativet har alle 8 avdelinger på samme plan og administrasjon og fellesaralerer i underetasjen. Et amfi forbinder etasjene visuelt og bruksmessig. Storstua kan benyttes til fysisk aktivitet, forestillinger og felles arrargementer ved høytider osv.