Knutseskogen barnehage – alternativ 1

Oppdragsgiver
Holmestrand kommune
År
2023
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Knutseskogen barnehage, alt. 1

Vi har hatt gleden av å avlevere et mulighetsstudie på oppdrag av Holmestrand kommune for ny Knutseskogen barnehage. Det er en stor barnehage med 6 – 8 avdelinger / 125 barn. Tomten har ulike utfordringer og et viktig moment var hvordan eksisterende barnehage kan bestå samtidig som ny barnehage bygges. Derfor gikk oppdraget ut på å vise i alt 3 alternativer.  I dette alternativet er eksisterende barnehage beholdt i sin helhet og ny barnehage kan bygges uten at driften berøres i stor grad. Derfor er barnehagen laget som en vinkel løsning og har tre etasjer for å minimere plassen den tar på tomta. Avdelinger i andre etasje har direkte inngang til garderober via en svalgang og en bro som leder bort til parkeringsplassen. På denne måten slipper foreldre som bringer og henter barna å gå i trapper når de leverer og henter barna. Alle avdelinger får vinduer fra 3 sider som gir mye dagslys og utsyn ut i den flotte eikeskogen.