Knutseskogen barnehage
Knutseskogen barnehage
Knutseskogen barnehage
Knutseskogen barnehage
Knutseskogen barnehage


Knutseskogen barnehage – alternativ 2

Oppdragsgiver
Holmestrand kommune
År
2023
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Knutseskogen barnehage – mulighetsstudie, alt.2

Vi har hatt gleden av å avlevere et mulighetsstudie på oppdrag av Holmestrand kommune for ny Knutseskogen barnehage. Det er en stor barnehage med 6 – 8 avdelinger / 125 barn. Tomten har ulike utfordringer og et viktig moment var hvordan eksisterende barnehage kan bestå samtidig som ny barnehage

Dette alternativet har alle 6 avdelinger i første etasje og mulighet for utvidelse med 2 avdelinger i underetasjen. Administrasjon og personalrom er lagt i andre etasje. Alle avdelinger har sin egen inngang som er plassert langt unna hverandre. Dette skaper tilhørighet og barnehagen virker mer personlig for barna. Langs fasade er det store overdekkede utearealer som er fint når været er dårlig. Barnehagen er planlagt som en massivtrekonstruksjon og passivhus. Gress på taket forbinder huset i landskapet.