Nytt kontorbygg på Snarøya ferdigstilt og tatt i bruk

Nytt kontorbygg på Snarøya er nå ferdigstilt og tatt i bruk.

KODA arkitekter AS har vært ansvarlig arkitekt for detaljprosjektering fra og med rammesøknad frem til overtakelse. Ny glassfasade har en komplisert geometri ved at fasaden er både krummet i plan og samtidig skråstilt. Bygget er oppført av Georg Andresen og Sønner AS og eies av Jotne Eiendom AS. Kontorene er nå utleid til  Volvo Norge AS som vi håper og tror vil trives i dette bygget. Les om prosjektet her…