Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

 

KODA samarbeider med Veidekke entreprenør for oppføring av nybygg for Trøgstad kommune. Bygget rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med cafe og ulike aktivitetstilbud. Prosjektet tegnes som et fullverdig BIM prosjekt for alle fag. Bygget skal stå ferdig til overtakelse sommeren 2018