Tag


bim

Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

  KODA samarbeider med Veidekke entreprenør for oppføring av nybygg for Trøgstad kommune. Bygget rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med cafe og ulike aktivitetstilbud. Prosjektet tegnes som et fullverdig BIM prosjekt for alle fag. Bygget..