Barnehage i Ås, mulighetsstudie

Oppdragsgiver
Ås kommune
År
2017
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Størrelse
CIRCA 1950 M2 BTA

Barnehage på Nordby i Ås, mulighetsstudie

Mulighetsstudie ny barnehage på Nordby i Ås kommune. Barnehagen har 8 avdelinger over 2 etasjer og mellom 160-200 barn. Grunnet liten tomt er bygget planlagt over 2 etasjer. Mulighetsstudiet tok for seg utarbeidelse av romprogram, løsningsforslag, kalkyle og LCC beregning. Det ble avlevert en prosjektrapport som ble benyttet som politisk beslutningsgrunnlag for videre prosjektering og gjennomføring.