Ås kulturhus – kultursal og foaje

Oppdragsgiver
Ås kommune
År
2017
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Ås kulturhus – kultursal og foaje

KODA arkitekter har gjennomført mulighetsstudie/skisseprosjekt for oppgradering av kultursalen med tilhørende foaje i Ås kulturhus.

Salen skal benyttes til konserter, teater, kino og konferanse. Her inngår helt nytt sceneteknisk anlegg, stoler, akustikk, ny foaje med cafe, billettskranke  med mer.