Skisseprosjekt utvidelse av Moer sykehjem
Moer sykehjem
Moer sykehjem
Moer sykehjem
Moer sykehjem
Moer sykehjem
Moer sykehjem


Moer sykehjem

Oppdragsgiver
Ås kommune Eiendom
År
2016–2020
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Moer sykehjem – SKISSEPROSJEKT

Skisseprosjekt utvidelse av Moer sykehjem med 80 nye sengeplasser. Areal ca. 4500m2. Nybygget knyttes opp mot eksisterende Moer sykehjem og skal bygges mens eksisterende sykehjem er i full drift.

Utvidelsen er utformes på en måte som tilrettelegger for en trinnvis utbygging når behov for flere plasser. Første byggetrinn er ferdigstilt i 2020.

Vi fikk dessverre ikke følge prosjektet frem til ferdigstillelsen. (Link Arkitektur AS var arkitekt i byggefasen i samarbeid med totalentreprenør Betonmast AS)