Martodden barnehage

Oppdragsgiver
Hamar kommune
År
2011–2012
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Størrelse
990 M2 BTA

Martodden barnehage

Åpnet i 2013. Nybygget ble planlagt som en kombinasjon av avdelings-/base prinsippet. Det er 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 2 avdeling for barn mellom 3-6 år. Bygget har en u-form som danner et utvendig atrium med utesov under tak og lek for de små barna. 2 avdelinger i begge fløyer med separate innganger og garderober. Fellesrom og personalrom mellom avdelingene. Bygget er i en etasje med liten kjeller for   teknisk rom. Bygget utføres som trekonstruksjon med pulltak og for øvrig iht. TEK 10.