Leirskallen flerbrukshall

Oppdragsgiver
Oslo idrettshaller AS
År
2007
Størrelse
CA 2000 M2 BTA

Leirskallen flerbrukshall

Ny flerbrukshall ved Leirskallen med fokus på turnvirksomhet. Bygget er lokalisert i grøntområde langs E6 og planlagt med særskilt fokus på terrengtilpassing, tomteforhold og visuelt utrykk i forhold til forbipasserende på E6.  Sterke begrensninger mht. avstand til E6 og tilliggende verneområder styrer i stor grad byggets form. Klubblokaler for tilliggende alpinbakke integreres i anlegget.