Kommunegården i Sandvika

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2012–2013
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Kommunegården i Sandvika, ombygging av sentralrommet

KODA arkitekter As har utarbeidet forslag til ombygging og revitalisering av sentralrommet i kommunegården, Bærum kommune. Bygget er tegnet av Narud Stokke Wiig Arkitekter. Ombyggingen inkluderer nytt vindfang, nytt skrankeområde og et større gjennomslag til bibliotek fra sentralrommet der det også er laget et nytt allrom for utstillinger osv.

Prosjektet er ferdigstilt og formelt åpnet oktober 2013.