Hønefoss flerbrukshall

Oppdragsgiver
Hønefoss kommune
År
2012
Saksbehandler
Ketil Aakhus
Størrelse
11500 M2 BTA

Hønefoss flerbrukshall

Tomta grenser mot Gamle Drammensvei i sør, og mot friområde med balløkker mm. i nord.  Bygningen utført med pussfasade og klare felt i systemfasade av alu./glass. Intensjonen er å la bygningen fremstå som et klart og entydig objekt, med behersket bruk av virkemidler for å oppnå et samlet og helhetlig arkitektonisk uttrykk. Bygningens inngangsparti henvender seg mot sør og Gamle Drammensvei, og trekker seg noe tilbake slik at det dannes en overdekket atkomst. Variasjon i flater med lys og skygge trekkes inn som et naturlig virkemiddel i bygningens uttrykk.