Holtet videregående skole, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Oppdragsgiver
Oslo kommune skoleetaten
År
1998–2000
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Størrelse
ca.5.500 m2/1.400 m2.
Andre involverte
Arkitektpartner as

Fra tidligere ansettelsesforhold: Holtet videregående skole, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Referanse fra tidligere ansettelsesforhold i Arkitektfirmaet C.F. Møller

Utvidelse og ombygging av Holtet vgs for yrkesfag.

Ombygg/nybygg: ca.5.500 m2/1.400 m2.

Nybygget løser høydeforskjeller på tomta og forbinder den eksisterende skolens 2 fløyers ulike etasjehøyder med hverandre, samt etablerer et adkomsttorv til både skolen og til Bekkelagshallen som også ligger her.

I samarbeid med Oppdragsansvarlig ARK: Arkitektpartner as

Saksbehandler ARK: Arkitektfirmaet CF Møller, ved Steffen Emhjellen (Nå partner i KOda)