Boliger som begynner å ta form…

Omsorgsboliger med servicefunksjon i Trøgstad kommune…