Boliger som begynner å ta form …

Omsorgsboliger med servicefunksjon i Trøgstad kommune …