Skjønhaug omsorgsboliger ferdigstilt!

Skjønhaug omsorgsboliger med service bygg er nå ferdigstilt og overtatt av Trøgstad kommune. Omsorgsboligene rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med café og ulike aktivitetstilbud. Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra brukere og oppdragsgiver. Se hele prosjektet her….