Solfallsveien bofelleskap

Oppdragsgiver
Ås kommune
År
2019-2020
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Solfallsveien bofelleskap, Ås

Bygget er tegnet for 7 unge/voksne som trenger et tilrettelagt bosted sentralt i Ås.  Det er en hybridløsning der hver beboer kjøper sin egen leilighet. Personaldelen med pasuerom, garderober osv. er derimot finansiert av Ås kommune.

Enheten er organisert som et borettslag.  Alle leiligheter er i tråd med Husbankens krav mht. universell utforming og har smarthusteknologi tilpasset den enkelte beboers behov. Alle leiligheter er komplette med eget kjøkken, men i tillegg er det felles oppholdsrom med kjøkken og spiseplass og stue for sosialt samvær.  Alle leiligheter vender mot syd/vest med gode solforhold. Alle leiligheter har egne balkonger eller uteplass på terreng.