Rådyrveien på Nesodden
Rådyrveien på Nesodden
Rådyrveien på Nesodden
Rådyrveien på Nesodden
Rådyrveien på Nesodden
Rådyrveien på Nesodden


Rådyrveien

Oppdragsgiver
Frank Kristiansen AS
År
2022
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Vi har prosjektert 3 boliger med sekundærleilighet for Frank Kristiansen AS i Rådyrveien 22, 24 og 26 på Nesodden. Boligene skal skape en helhet med de andre boligene, men likevel også variasjoner mht. orientering, form, planløsning og fasader.

Et viktig premiss for tiltaket er å sørge for at uteområder blir solfylte og at området fremstår grønt og frodig som øvrig bebyggelse i nabolaget.  De tre boligene er utformet og orientert på en måte som skaper skjermede private uterom med gode solforhold, men som også gir rom for fellesarealer.

Det er felles innkjøring fra Rådyrveien som dermed reduserer areal brukt til vei. Adkomstveien danner en akse med fri utsikt mot øst. Felles gårdsplass kan benyttes til lek da trafikken her vil være meget begrenset.

Det er avsatt eget fellesområde til lekeplass og møteplass. Tiltakets høyde er avstemt i forhold til gjeldende bestemmelser og bebyggelsen i nærområdet. Fasadematerialer vil være en kombinasjon av trepanel og partier med platekledning.

Den rektangulære «boksen» med flatt tak i enden benyttes som takterrasse og har adkomst fra loft. Hensikten med takterrassen er å skape et privat uteområde med kveldssol og samtidig få utsikt mot Oslo og Bunnefjorden.

Oppstart bygging 2022.