Moer sykehjem

Oppdragsgiver
Ås kommune Eiendom
År
2016–
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Moer sykehjem -mulighetsstudie/SKISSEPROSJEKT

Formålet med mulighetsstudiet var å illustrere hvordan Moer sykehjem kan utvide sin kapasitet med 80 nye sengeplasser.  Nybygget skal knyttes opp mot eksisterende Moer sykehjem og resultere i et komplett fungerende sykehjem med god logistikk for ansatte, gjester og beboere.

Tilbygget må utformes på en måte som tilrettelegger for en trinnvis utbygging.

Nybygget må plasseres og utformes på en måte som gjør at bygging kan foregå samtidig som sykehjem met er i full drift.

Prinsippet om Universell utforming er et viktig moment både utvendig og innvendig som må ivaretas.  Logistikk for nybygg varelevering, intern transport må integreres med eksisterende anlegg. Utforme bygget slik at flest mulig bogrupper får godt dimensjonerte, skjermede utearealer i direkte tilknytning til bo situasjonen.

Arkitektonisk utrykk skal tilpasses eksisterende bygg og nærområdet.