Jarenga barnehage, skisseprosjekt

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2008–2009
Størrelse
CA 2240 M2 BTA

Jarenga barnehage, skisseprosjekt

Workshop / skisseprosjekt av eksisterende bygningsmasse (tidl. sykehjem) for å belyse muligheter og utfordringer mht. utvikling av hele eiendommen til barnehageformål. Brukermøter, analyse av eksisterende bygningsmasse, uteområder og parkeringskapasitet. Skissemessig forslag til disposisjon, situasjonsplan, planløsning og fasader iht. utviklingsplaner for 160 plasser.