Sykehuset i Vestfold, 6.byggetrinn. Utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2002–2006
Saksbehandler
Steffen Emhjellen

Sykehuset i Vestfold, 6.byggetrinn. Utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Referanse fra tidligere ansettelsesforhold i Arkitektfirmaet C.F. Møller.

6. byggetrinn var en viktig del av den samlede utbyggingsplan for sykehuset i Vestfold.

Steffen Emhjellen var saksbehandler og PGL for oppdraget, som ansatt i Arkitektfirmaet C.F Møller.
Behandlingsbygget rommer ny Øyepoliklinikk, Hjerte/lungesenter, Gastrosenter, Hodesenter, Nyresenter med dialyseavdeling, Kvinnesenter med føde/barsel og Gynekologisk, Barnesenter med nyfødt avdeling, Bildediagnostisk senter med radiologisk og nukleærmedisinks avdeling samt Isolasjonsenhet for Luftsmitte og kontaktsmitte.
Sengepostfløy er direkte knyttet til avdelinger og inneholder totalt 150 sengeplasser fordelt på syv etasjer.
Et stort nytt sentralrom som er knyttet opp mot eksisterende inngangsparti danner det nye omdreiningspunktet for all kommunikasjon i sykehuset.