Nytt laboratoriebygg, Haukeland universitetssykehus, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Oppdragsgiver
Helse Bergen
År
2005–2008
Saksbehandler
Steffen Emhjellen
Størrelse
CA 23500 M2 BTA

Nytt laboratoriebygg, Haukeland universitetssykehus, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Referanse fra tidligere ansettelsesforhold i Arkitektfirmaet C.F. Møller.

Nybygget er på i alt 9 etg. og består av ulike forskningslaboratorier for universitetet samt laboratorier til den daglige pasientdiagnostikk for Haukeland Universitetssykehus.

Fasader er enkle og består hovedsakelig av systemvegg i glass. Glasset har solfilter og innebygget persienner for sol- og varmekontroll.

Fargede felter er silketrykket glass med bakenforliggende isolert vegg. Et stort åpent atrium bringer tilstrekkelig lys nedover i etasjene og danner samtidig et fysisk skille mellom laboratoriearealer og administrasjon som knyttes sammen med tversgående broforbindelser.

Prosjektet ble vunnet av Arkitektfirmaet C.F Møller Norge As i anbudskonkurranse.

Steffen Emhjellen (partner i KODA as) var saksbehandler for oppdraget.