Bjørnungen barnehage

Oppdragsgiver
Bærum kommune
År
2006–2008
Saksbehandler
Ketil Aakhus
Størrelse
CA 300 M2 BTA

Bjørnungen barnehage, Haslum

Tomta er skrånende mot syd og har et kraftig vegetasjonsbilde med løvoppslag. Barnehagen innpasses i skråningen og det etableres en romlig sammenheng mellom flate og skråning.

Bygningens trapesformete grunnflate følger tomtas avgrensing. Bygningen åpner seg i et overdekket inngangsparti mot sydøst og atkomsten, og lukker seg mot de tre andre sidene.

Bygningens ”lukkete” fasader tenkes utført med mørk beiset trepanel, mens inngangspartiet åpner seg i en lys fasade bestående av glass og aluminium. Markante takvinduer bringer dagslys til de innerste rommene.

Bygningens arkitektur fremstår i et samspill mellom den renskårne formen, knappe detaljer og tydelige brudd mellom lukkete og åpne flater.