Category


Kultur og idrett

Valle Hovin idrettspark

Valle Hovin idrettspark

Valle Hovin idrettspark, Oslo Valle Hovin skal utvikles med nytt skøytestadion, nytt fotballstadion for Vålerenga, samt arealer for helse/omsorg og næringsarealer. Fotballstadionet er planlagt for 22.000 tilskuere, med mulighet for utvidelse til 32.000. Stadionet inneholder også treningssentre, VIP-arealer, parkering og publikumsarealer. Samarbeidspartnere: Asplan Viak / Bygganalyse Saksbehandler: KODA v Ketil Aakhus
Skedsmokorset idrettshall

Skedsmokorset idrettshall

Skedsmokorset idrettshall, lukket konkurranse Idrettshall med to spilleflater (44×23). Idrettshallen blir del av idrettsanlegget i Tærruddalen, og knytter seg til ungdomsskolen og fjellhallen i området. Hallen ble foreslått utformet som et kostnadseffektivt anlegg med fasader av pre-isolerte aluminumskassetter og et bearbeidet inngangsparti med overlys og trefasader. Prosjektet ble innstilt som nr.2 etter forutgående prekvalifikasjon for..
Rehabilitering av Ås kulturhus

Rehabilitering av Ås kulturhus

Rehabilitering av Ås kulturhus Beskrivelse: Prosjektering og oppgradering av Ås Kulturhus. Bygget er en del av Rådhuskvartalet tegnet av arkitekt Bjart Mohr som sto ferdig i 1971. Anlegget har en meget høy arkitektonisk verdi. Brannteknisk og bygningsmessig  oppgradering inkludert  nytt ventilasjonsanlegg, el. installasjoner, wc, heis osv. KODA arkitekter er PGL og arkitekt for oppgaven.
Nasjonalstadion fotball og idrettshall

Nasjonalstadion fotball og idrettshall

Nasjonalstadion fotball og idrettshall, utredning Norges fotballforbund planla et nytt nasjonalstadion for 50.000 tilskuere. KODA ble engasjert for å utrede tomtas muligheter i forhold til NFF’s programkrav og visjoner om en 21. århundres idrettspark i Groruddalen. Idrettsparken tilrettelegger for stadion, div. uteanlegg, treningsbaner, et mindre stadion i tillegg til nasjonalstadionet, og et multibygg for kultur,..
Leirskallen flerbrukshall

Leirskallen flerbrukshall

Leirskallen flerbrukshall Ny flerbrukshall ved Leirskallen med fokus på turnvirksomhet. Bygget er lokalisert i grøntområde langs E6 og planlagt med særskilt fokus på terrengtilpassing, tomteforhold og visuelt utrykk i forhold til forbipasserende på E6.  Sterke begrensninger mht. avstand til E6 og tilliggende verneområder styrer i stor grad byggets form. Klubblokaler for tilliggende alpinbakke integreres i..
Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika

Kommunegården i Sandvika, ombygging av sentralrommet KODA arkitekter As har utarbeidet forslag til ombygging og revitalisering av sentralrommet i kommunegården, Bærum kommune. Bygget er tegnet av Narud Stokke Wiig Arkitekter. Ombyggingen inkluderer nytt vindfang, nytt skrankeområde og et større gjennomslag til bibliotek fra sentralrommet der det også er laget et nytt allrom for utstillinger osv...
Hønefoss flerbrukshall

Hønefoss flerbrukshall

Hønefoss flerbrukshall Tomta grenser mot Gamle Drammensvei i sør, og mot friområde med balløkker mm. i nord.  Bygningen utført med pussfasade og klare felt i systemfasade av alu./glass. Intensjonen er å la bygningen fremstå som et klart og entydig objekt, med behersket bruk av virkemidler for å oppnå et samlet og helhetlig arkitektonisk uttrykk. Bygningens..
Grinilund kirke

Grinilund kirke

Grinilund kirke Et forslag til transformasjon av et eksisterende kirkebygg med større sal og nytt inngangsparti. Forslaget ble premiert med 2.plass.
Dælenenga idrettspark

Dælenenga idrettspark

Dælenenga idrettspark Dælenenga skal utvikles til idrettspark med ishall, flerbrukshall og naturgressbane.  Oslo kommune har engasjert KODA  til å gjennomføre oppgaven i tre faser: Utredning av alternative løsninger Forprosjekt av valgte alternativ Regulering av området Fase 1 ble avsluttet i jan.2008 med 6 alternativer med ulike kombinasjoner av idrettsarealer for håndball, fotball og kampsport samt..
Ås kulturhus – kultursal og foaje

Ås kulturhus – kultursal og foaje

Ås kulturhus – kultursal og foaje KODA arkitekter har gjennomført mulighetsstudie/skisseprosjekt for oppgradering av kultursalen med tilhørende foaje i Ås kulturhus. Salen skal benyttes til konserter, teater, kino og konferanse. Her inngår helt nytt sceneteknisk anlegg, stoler, akustikk, ny foaje med cafe, billettskranke  med mer.