Category


Konkurranser

Valle Hovin idrettspark

Valle Hovin idrettspark

Valle Hovin idrettspark, Oslo Valle Hovin skal utvikles med nytt skøytestadion, nytt fotballstadion for Vålerenga, samt arealer for helse/omsorg og næringsarealer. Fotballstadionet er planlagt for 22.000 tilskuere, med mulighet for utvidelse til 32.000. Stadionet inneholder også treningssentre, VIP-arealer, parkering og publikumsarealer. Samarbeidspartnere: Asplan Viak / Bygganalyse Saksbehandler: KODA v Ketil Aakhus
Skedsmokorset idrettshall

Skedsmokorset idrettshall

Skedsmokorset idrettshall, lukket konkurranse Idrettshall med to spilleflater (44×23). Idrettshallen blir del av idrettsanlegget i Tærruddalen, og knytter seg til ungdomsskolen og fjellhallen i området. Hallen ble foreslått utformet som et kostnadseffektivt anlegg med fasader av pre-isolerte aluminumskassetter og et bearbeidet inngangsparti med overlys og trefasader. Prosjektet ble innstilt som nr.2 etter forutgående prekvalifikasjon for..
Nasjonalstadion fotball og idrettshall

Nasjonalstadion fotball og idrettshall

Nasjonalstadion fotball og idrettshall, utredning Norges fotballforbund planla et nytt nasjonalstadion for 50.000 tilskuere. KODA ble engasjert for å utrede tomtas muligheter i forhold til NFF’s programkrav og visjoner om en 21. århundres idrettspark i Groruddalen. Idrettsparken tilrettelegger for stadion, div. uteanlegg, treningsbaner, et mindre stadion i tillegg til nasjonalstadionet, og et multibygg for kultur,..
Hønefoss flerbrukshall

Hønefoss flerbrukshall

Hønefoss flerbrukshall Tomta grenser mot Gamle Drammensvei i sør, og mot friområde med balløkker mm. i nord.  Bygningen utført med pussfasade og klare felt i systemfasade av alu./glass. Intensjonen er å la bygningen fremstå som et klart og entydig objekt, med behersket bruk av virkemidler for å oppnå et samlet og helhetlig arkitektonisk uttrykk. Bygningens..
Grinilund kirke

Grinilund kirke

Grinilund kirke Et forslag til transformasjon av et eksisterende kirkebygg med større sal og nytt inngangsparti. Forslaget ble premiert med 2.plass.
St.Olavs plass i Oslo

St.Olavs plass i Oslo

St.Olavs plass i Oslo – konkurranseforslag Arkitekt: KODA arkitekter as Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken Billedkunstner: Gunn Harbitz 3.premie i åpen arkitektkonkurranse om utforming av St.Olavs plass i Oslo. Plassen utformes med 2 hovedtemaer; grønne parterrer og blå bassenger som speiler hhv. Slottsparken og Rådhuset med fjorden. De to motivene spinnes sammen i et nett av granittheller som..