Category


Industri

Drammen sentralkjøkken

Drammen sentralkjøkken

Drammen sentralkjøkken Nybygget er planlagt i 2 etasjer og har ikke kjeller. Første etasjen består hovedsakelig av kjøkkenrelaterte funksjoner.  Andre etasjen er for administrasjon, garderober, pauserom og tekniske rom med mer. Kjøkkenets primæroppgave er total-leveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende. Planløsning og kjøkkeninnredning er planlagt i tett samarbeid med..
Sola parkeringshus

Sola parkeringshus

Sola parkeringshus, ombygging Ombygging og utvidelse av eksisterende parkeringshus på Sola lufthavn. Fasadene utføres i perforert aluminium og himlingene fargesettes.
Forus PV parkeringshus

Forus PV parkeringshus

Forus PV parkeringshus, SANDNES, Forprosjekt Forprosjekt til planlagt nybygg i Forus Næringspark, Sandnes. Bygningen er i 7 etasjer og utformes med åpne fasader med glasslameller i 2.– 6. etg. Totalt ca 1.350 parkeringsplasser.  
Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg Nytt kontorbygg på Snarøya er nå ferdigstilt og tatt i bruk. KODA arkitekter AS har vært ansvarlig arkitekt for detaljprosjektering fra og med rammesøknad frem til overtakelse. Bygget er oppført av Georg Andresen og Sønner AS og eies av Jotne Eiendom AS. Dette var opprinnelig en eksisterende bygning fra krigen benyttet..