Category


Industri

Drammen sentralkjøkken

Drammen sentralkjøkken

Drammen sentralkjøkken Nybygget er planlagt i 2 etasjer og har ikke kjeller. Første etasjen består hovedsakelig av kjøkkenrelaterte funksjoner.  Andre etasjen er for administrasjon, garderober, pauserom og tekniske rom med mer. Kjøkkenets primæroppgave er total-leveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende. Planløsning og kjøkkeninnredning er planlagt i tett samarbeid med..
Forus PV parkeringshus

Forus PV parkeringshus

Forus PV parkeringshus, SANDNES, Forprosjekt Forprosjekt til planlagt nybygg i Forus Næringspark, Sandnes. Bygningen er i 7 etasjer og utformes med åpne fasader med glasslameller i 2.– 6. etg. Totalt ca 1.350 parkeringsplasser.