Category


Helse

Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik bo- og behandlingssenter Prosjektering nybygg: 11 000 m2 (BTA) På oppdrag fra Bærum kommune, har KODA arkitekter AS i oppdrag å utarbeide programmering, detaljregulering samt tilbudsgrunnlag for Solvik bo- og behandlingssenter. Prosjektet har totalt 100 plasser hvorav 32 er i eksisterende fløy som nybygget skal knytte seg opp imot. Bogruppene er tilrettelagt for ulike brukerbehov,..
Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

Omsorgsboliger for Trøgstad kommune

Skjønhaug Omsorgsboliger (Trøgstad kommune) KODA har samarbeidet med Veidekke entreprenør for oppføring av nybygg for Trøgstad kommune. Skjønhaug omsorgsboliger rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med café og ulike aktivitetstilbud. Prosjektet ble tegnet som et fullverdig..
Moer sykehjem

Moer sykehjem

Moer sykehjem -mulighetsstudie/SKISSEPROSJEKT Formålet med mulighetsstudiet var å illustrere hvordan Moer sykehjem kan utvide sin kapasitet med 80 nye sengeplasser.  Nybygget skal knyttes opp mot eksisterende Moer sykehjem og resultere i et komplett fungerende sykehjem med god logistikk for ansatte, gjester og beboere. Tilbygget må utformes på en måte som tilrettelegger for en trinnvis utbygging...
Sykehuset i Vestfold, 6.byggetrinn. Utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Sykehuset i Vestfold, 6.byggetrinn. Utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Sykehuset i Vestfold, 6.byggetrinn. Utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller Referanse fra tidligere ansettelsesforhold i Arkitektfirmaet C.F. Møller. 6. byggetrinn var en viktig del av den samlede utbyggingsplan for sykehuset i Vestfold. Steffen Emhjellen var saksbehandler og PGL for oppdraget, som ansatt i Arkitektfirmaet C.F Møller. Behandlingsbygget rommer ny Øyepoliklinikk, Hjerte/lungesenter, Gastrosenter, Hodesenter, Nyresenter med dialyseavdeling,..
Nytt laboratoriebygg, Haukeland universitetssykehus, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Nytt laboratoriebygg, Haukeland universitetssykehus, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller

Nytt laboratoriebygg, Haukeland universitetssykehus, utført av Arkitektfirmaet C.F. Møller Referanse fra tidligere ansettelsesforhold i Arkitektfirmaet C.F. Møller. Nybygget er på i alt 9 etg. og består av ulike forskningslaboratorier for universitetet samt laboratorier til den daglige pasientdiagnostikk for Haukeland Universitetssykehus. Fasader er enkle og består hovedsakelig av systemvegg i glass. Glasset har solfilter og innebygget..