Category


Bolig og næring

Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik bo- og behandlingssenter

Solvik bo- og behandlingssenter Prosjektering nybygg: 11 000 m2 (BTA) På oppdrag fra Bærum kommune, har KODA arkitekter AS i oppdrag å utarbeide programmering, detaljregulering samt tilbudsgrunnlag for Solvik bo- og behandlingssenter. Prosjektet har totalt 100 plasser hvorav 32 er i eksisterende fløy som nybygget skal knytte seg opp imot. Bogruppene er tilrettelagt for ulike brukerbehov,..
Vinkelgården Oslo

Vinkelgården Oslo

Vinkelgården Oslo, rehabilitering Forretningsgården skal renoveres og tilbakeføres arkitektonisk til sitt opprinnelige utrykk fra 1935. Rehabiliteringen omfatter også skiltplan og ny utforming av reklametårnet. Tårnet utformes med opake glassflater, innvendig belyst, og kontrasterende reklame på utsiden av glasset. Samtidig med oppgraderingen av bygningen utfører Oslo kommune med Landskapsfabrikken en fullstendig omdanning av dagens plass til..
Vestre Hauger

Vestre Hauger

Vestre Hauger, Bærum Vestre Hauger gård ligger ved Brynsveien på Kolsås. Sirkulasjonen i bygget er sentralisert rundt et innvendig ”tun” som fungerer som et omdreiningspunkt. Atriet bringer dagslyset og ”været” inn i bygget samtidig som brukere kan benytte uterommet som en skjermet privat bakhage. Leiligheter er orientert vekk fra vei og mot grøntområder og sol..
Sola parkeringshus

Sola parkeringshus

Sola parkeringshus, ombygging Ombygging og utvidelse av eksisterende parkeringshus på Sola lufthavn. Fasadene utføres i perforert aluminium og himlingene fargesettes.
Karl Johans gate, Oslo

Karl Johans gate, Oslo

Karl Johans gate 4-6, Oslo Forretningsgårdene 4 og 6 bygges om. Gården totalrenoveres og fasaden tilbakeføres arkitektonisk til sitt opprinnelige utrykk fra 1883. Innvendig legges det til rette for utleie til en større leietager ved at arealer i første og andre etasje slås sammen. Arkitektonisk målsetning er å vise de forskjellige historiske lag innvendig, samtidig..
Enebolig, Ski

Enebolig, Ski

Enebolig i Ski kommune KODA arkitekter AS har prosjektert totalrehabilitering av eksisterende bolig i Ski kommune. Helt ny innvendig planløsning og nye fasader. Vi tegner alle boligprosjekter i 3D og kunder kan selv studere alle løsninger som kjøkken, bad og stue i detalj før det skal bygges. Det er også en stor fordel med 3D..
Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg

Snarøyveien 32 -nytt kontorbygg Nytt kontorbygg på Snarøya er nå ferdigstilt og tatt i bruk. KODA arkitekter AS har vært ansvarlig arkitekt for detaljprosjektering fra og med rammesøknad frem til overtakelse. Bygget er oppført av Georg Andresen og Sønner AS og eies av Jotne Eiendom AS. Dette var opprinnelig en eksisterende bygning fra krigen benyttet..