Category


Barnehager

Høvik barnehage

Høvik barnehage

Høvik barnehage Tomta grenser mot Gamle Drammensvei i sør, og mot friområde med balløkker mm. i nord. Bygningen er utført med pussfasade og klare felt i systemfasade av alu./glass. Intensjonen er å la bygningen fremstå som et klart og entydig objekt, med behersket bruk av virkemidler for å oppnå et samlet og helhetlig arkitektonisk uttrykk. Bygningens inngangsparti henvender seg mot..
Barnehage i Ås, mulighetsstudie

Barnehage i Ås, mulighetsstudie

Barnehage på Nordby i Ås, mulighetsstudie Mulighetsstudie ny barnehage på Nordby i Ås kommune. Barnehagen har 8 avdelinger over 2 etasjer og mellom 160-200 barn. Grunnet liten tomt er bygget planlagt over 2 etasjer. Mulighetsstudiet tok for seg utarbeidelse av romprogram, løsningsforslag, kalkyle og LCC beregning. Det ble avlevert en prosjektrapport som ble benyttet som..
Martodden barnehage

Martodden barnehage

Martodden barnehage Åpnet i 2013. Nybygget ble planlagt som en kombinasjon av avdelings-/base prinsippet. Det er 2 avdelinger for barn i alderen 0-3 år og 2 avdeling for barn mellom 3-6 år. Bygget har en u-form som danner et utvendig atrium med utesov under tak og lek for de små barna. 2 avdelinger i begge fløyer med separate innganger og..
Jarenga barnehage, skisseprosjekt

Jarenga barnehage, skisseprosjekt

Jarenga barnehage, skisseprosjekt Workshop / skisseprosjekt av eksisterende bygningsmasse (tidl. sykehjem) for å belyse muligheter og utfordringer mht. utvikling av hele eiendommen til barnehageformål. Brukermøter, analyse av eksisterende bygningsmasse, uteområder og parkeringskapasitet. Skissemessig forslag til disposisjon, situasjonsplan, planløsning og fasader iht. utviklingsplaner for 160 plasser.
Dønski barnehage

Dønski barnehage

Dønski barnehage, BÆRUM Ny barnehage for totalt 140 barn samt karateklubb med treningsareal i u.etg.Byggets lekearealer er vendt mot syd. Innganger til garderober er lagt sammen med boder og springer ut av fasaden som ”bokser” med klare gjenkjennelige farger. De danner skjermede uterom med små tov som gir hver avdeling identitet. Overlys bringer naturlig lys..
Bjørnungen barnehage

Bjørnungen barnehage

Bjørnungen barnehage, Haslum Tomta er skrånende mot syd og har et kraftig vegetasjonsbilde med løvoppslag. Barnehagen innpasses i skråningen og det etableres en romlig sammenheng mellom flate og skråning. Bygningens trapesformete grunnflate følger tomtas avgrensing. Bygningen åpner seg i et overdekket inngangsparti mot sydøst og atkomsten, og lukker seg mot de tre andre sidene. Bygningens..