Godt nytt år – vi har flyttet

KODA arkitekter AS har flyttet inn i nye flotte kontorlokaler i Drøbak.

Oppdragsmengden er økende, og hensikten er at vi nå får bedre plass og kan bygge opp et større arkitekturfaglig miljø.

Vi samlokaliseres samtidig med Drøbak Arkitektkontor AS i et kontorfellesskap. Gjennom samarbeid er vi også bedre rustet for å håndtere større prosjekteringsoppgaver.

Vår nye adresse er: Holterveien 4D, 1448 Drøbak.

Vi ser frem til et nytt spennende år!