Category


Omsorgsboliger

Skjønhaug omsorgsboliger ferdigstilt!

Skjønhaug omsorgsboliger ferdigstilt!

Skjønhaug omsorgsboliger med service bygg er nå ferdigstilt og overtatt av Trøgstad kommune. Omsorgsboligene rommer flere funksjoner. Det er 24 omsorgsboliger til personer med heldøgns helse- og sosialtjenester, det er base for ansatte i hjemmebaserte tjenester og et dagaktivitetssenter med café og ulike aktivitetstilbud. Vi gleder oss over gode tilbakemeldinger fra brukere og oppdragsgiver. Se..